Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sustainable Transformation

Når en virksomhed eller en organisation udvikler sin strategi, kan de 17 verdensmål udgøre en katalysator og/eller en platform for at definere det nødvendige “HVORFOR” og de målsætninger, som virksomheden vil arbejde henimod. Det kan hjælpe både i f t at arbejde bæredygtigt og tiltrække fremtidens arbejdskraft.

Jeg hjælper byggesektorens virksomheder og organisationer med strategi- og forretningsudvikling, i f t FNs 17 Verdensmål.

Jeg hjælper også gerne med implementering.

Læs mere om hvordan verdensmålene kan “oversættes” til byggeriets praksis i mine blogs.