Design a site like this with WordPress.com
Get started

De 17 verdensmål giver os en fantastisk chance for at genopfinde os selv!

the-global-goals-grid-color-cropped

Et velstående samfund beskæftiger sig ikke blot med indkomst og økonomisk rigdom, men også med borgernes sundhed og trivsel, med deres adgang til uddannelse af god kvalitet og med deres udsigter til anstændigt og givende arbejde. Velstand giver mulighed for grundlæggende individuelle rettigheder og friheder. Men det skal også give folk mulighed for at deltage meningsfuldt i fælles projekter. I sidste ende skal velstanden give samfundet et troværdigt og inklusivt syn på sociale fremskridt. Det overordnede mål for CUSP, Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity, er at bidrage til denne vigtige opgave.

For nylig bragte CUSP en kronik, der udfordrer det vækstparadigme som vi kender i dag, i anledning af, at det i år er 50 år siden, at Robert Kennedy første gang såede tvivl om BNP som en passende målestok for bæredygtig udvikling… Heri hedder det bl.a.:

“BNP måler hverken vores kløgt eller vores mod, ej heller vores visdom eller hvad vi har lært, eller vores medfølelse eller fædrelandsfølelse. BNP måler alt andet, end det, der gør livet værd at leve”.

Næsten samtidig udkom World Economic Forum med en ret interessant artikel, som kort og klart illustrerer hvordan verdensøkonomien eskalerer og eskalerer og eskalerer – hvilket er ret tankevækkende i forhold til hvad det kommer til at betyde for ressourceforbruget, når fler vil ha’ mer.

I den sammenhæng er det lidt forstemmende, at velfærd og vækst til stadighed kun opgøres i BNP, og anprises herfor i høje toner, af den siddende erhvervsminister.

Det kunne være så smukt, at velfærd og udvikling også kunne måles i f t sundhed og trivsel, uddannelse af god kvalitet og anstændigt og givende arbejde mm.

De 17 verdensmål giver os en chance for at udfordre den konventionelle vækstforståelse og imødekomme de udfordringer, som vi står overfor, på verdensplan. Og det bliver ovenikøbet både sjovt og spændende at innovere os frem til hvordan verden vil se ud i 2030, når vi har fået verdensmålene ind under huden.

Jeg har sat mig for at lære at forstå hvad verdensmålene hver især kan betyde for byggebranchen, og om de kan gøre noget godt – Du kan følge med via SOME, hvis du vil, fra snart – stay tuned:-)

God weekend!

 

(Denne artikel blev første gang posted på Linkedin 13.04.18)

 

One Reply to “De 17 verdensmål giver os en fantastisk chance for at genopfinde os selv!”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: